Store Details
TSURUHASHI TAMATSU STORE
Ph.: 06-6975-7766
Address: 537-0023
2-21-35 Tamatsu, Higashinari-ku, Osaka-shi
Everyday 11:00~25:00
Estimated time required to prepare order:
In 10 min.