Store Details
ITSUKAICHI EKIMAEDORI STORE
Ph.: 082-943-5711
Address: 731-5125
2-11-4 Itsukaichiekimae, Saeki-ku, Hiroshima-shi
Everyday 11:00~23:00
Estimated time required to prepare order:
In 10 min.