Store Details
UENOSHIBACHO STORE
Ph.: 072-246-5858
Address: 591-8035
2-548 Higashiuenoshibacho, Kita-ku Sakai-shi
Everyday 11:00~24:00
Estimated time required to prepare order:
In 40 min.